17 najlepších kníh ak navrhujete alebo chcete navrhnovať logá

Svet je plný fantastických kníh o grafickom dizajne, ktoré ponúkajú slová múdrosti, inšpiráciu v dizajne na základe hlavných princípov a techník. Aké ale sú najlepšie