Knižné Zoznamy

Knihy na mieru od roku 2018

10 kníh, ak sa zaujímate o neurovedu a ako funguje náš mozog

Fascinovalo vás stále, ako funguje náš mozog? Nakoľko nás naozaj ovplyvňuje a nakoľko vieme ovplyvniť práve my náš mozog? Výskum v oblasti neurovied v posledných desaťročiach pokročil veľmi dopredu. Ponúka nám stále viac a viac odpovedí na otázky vyššie a mnohé ďalšie. Prinášame zoznam kníh, ktoré vám pomôžu pochopiť ako náš mozog funguje.

martinus.sk

Jak pracuje váš mozek (David Rock)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: čeština, angličtina

Kniha odporúča, ako si lepšie usporiadať pracovné aktivity tým, že ovplyvníme prácu svojho mozgu. Venuje sa popisu základov myslenia, emóciám a motiváciu. 

V dnešnej dobe čelíme každý deň stovkám informácií, ktoré musíme spracovať a nakladať s nimi. Často je úplne nemožné byť v tejto smršti aktívny, pretože náš mozog na to jednoducho nie je stavaný. Tu sa dozviete, ako prácu mozgu zefektívniť, a nepodľahnúť tak častému vyhorenia a zúfalstva.

Váš mozek se dokáže změnit (Norman Doidge)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: čeština, čeština e-kniha, angličtina

Obsah tejto knihy potvrdzuje to, čo na základe nedávneho mohutného pokroku v neurovedách už tušíme. Mozog je schopný nielen plastickej sebapremeny, ale aj regenerácie a predovšetkým dokáže zmeniť svoju vlastnú štruktúru a funkciu pôsobením myšlienkovej aktivity. 

Neuroplasticita je relatívne nový koncept, ktorý hovorí, že sa náš mozog neustále mení a prispôsobuje prostredníctvom životných skúseností. Táto kniha je určená pre všetkých, ktorí chcú viac pochopiť, ako sa náš mozog mení.

Prečo spíme (Matthew Walker) 

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina, slovenčina e-kniha, čeština, čeština e-kniha, čeština audio-kniha, angličtina

Spánok patrí k najdôležitejším, ale najmenej pochopeným aspektom nášho života, zdravia a dlhovekosti. Donedávna vedci nedokázali odpovedať na otázky prečo spíme, ako spánok pomáha nášmu telu a mozgu, prečo nás postihnú ničivé zdravotné následky, keď nespíme. 

Matthew Walker, PhD. je profesorom neurovied a psychológie na Kalifornskej univerzite v Berkeley, riaditeľom univerzitného Laboratória spánku a neurozobrazovania a bývalým profesorom psychiatrie na Harvardovej univerzite a pomáha nám porozumieť životnej dôležitosti spánku a snívania.

Kdo to tady řídí? (Michael S. Gazzaniga)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: čeština

Táto výnimočne prístupná kniha siahajúca do oblasti neurovedy, psychológie a etiky, predkladá provokatívne argumenty a odpovede na mnohé otázky. Ako veľmi nás náš mozog riadi? Ako ho ovplyvňujeme? Prečítajte si viac, ako veľmi mozog riadi naše konanie.

martinus.sk

Detský mozog vysvetlený rodičom (Álvaro Bilbao)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina, slovenčina e-kniha, čeština, čeština e-kniha 

Počas prvých rokov života má detský mozog taký potenciál, aký už nikdy nenadobudne. To však neznamená, že by sme sa mali snažiť urobiť z detí malých géniov. Práve naopak, jednostrannosť vo výchove má za následok vznik rôznych sociálnych deformácií, ktorých sa neskôr dospelý človek ťažko zbavuje. Len rovnomerné rozvíjanie racionálnej a emocionálnej inteligencie dokáže deťom zabezpečiť plynulý všestranný vývin a je dobrým základom úspešného a plnohodnotného života.

Neuropsychológ Álvaro Bilbao, ktorý je sám trojnásobným otcom, približuje rodičom mentálny svet detí, aby ich mohli vychovávať v súvislosti s pochopením ich vnútorných potrieb.

Mohou neurovědci číst naše myšlenky? (Barbara J. Sahakian) 

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: čeština

Kniha prináša zrozumiteľný súhrn aktuálnych poznatkov v mnohých oblastiach, ktoré z oblasti neurovedeckého výskumu prenikli do spoločenských diskusií.

Vieme odhaliť ak niekto klame? Máme v mozgu zakódovaný rasizmus? Morálku? A čo neuromarketing? 

Toto, ale aj mnohé iné odpovede nájdeme v tejto skvelej publikácií. 

Mozog (Rita Carter)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina, čeština, nemčina, angličtina

Kniha je výstižná, prehľadná a napísaná na vysokej odbornej úrovni. Poslúži ako príručka pre študentov a zdravotníckych pracovníkov, ale aj ako fascinujúca rodinná encyklopédia. 

The Nocturnal Brain (Guy Leschziner)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: angličtina

Čo sa deje s naším mozgom v noci? Naozaj skutočne spíme? Je možné, že náš mozog pravdepodobne nikdy úplne nespí? V tejto prelomovej knihe nás autor vezme na fascinujúcu cestu nočným mozgom, aby ilustroval neurovedu v pozadí nočných môr, nočných hrôz a spánkovej chôdze.

Principles of Neural Science (Eric R. Kandel)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: angličtina

Dešifrovanie spojenia medzi ľudským mozgom a správaním bolo vždy jedným z najzaujímavejších. V tejto publikácií poprední vedci v odbore skúmajú celé spektrum neuro vedy a poskytujú každému, kto študuje mozog a myseľ, aktuálny a neporovnateľný pohľad na túto disciplínu. Pre všetkých študentov, ale i ľudí, ktorí sa o túto tému zaujímajú. 

 How the Brain Works

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: angličtina

Je mozog mužov a žien skutočne odlišný? Prečo sú tínedžeri impulzívni? A bude čoskoro možné prepojiť naše mozgy prostredníctvom cloudu? Toto je vizuálny sprievodca, čerpajúci z najnovšieho výskumu v oblasti neurovied, umožňuje ľahké pochopenie skrytých funkcií ľudského mozgu. Je to jednoduchá prírpučka, ktorú pochopí každý. 

martinus.sk

Related Posts

One thought on “10 kníh, ak sa zaujímate o neurovedu a ako funguje náš mozog

Comments are closed.