Knižné Zoznamy

Knihy na mieru od roku 2018

13 kníh ak trpíte depresiou

Duševné zdravie nebolo nikdy tak dôležité ako teraz počas pandémie, ktorá nás prinútila tráviť viac času za zavretými dverami našich domovov a možno aj viac času sami so sebou. Mnoho z nás depresiou trpí a mnoho z nás to ani nevie. Sme bez nálady, cítime sa hrozne a nevieme prečo. Toto je len pár príznakov depresie. Depresívna porucha patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce duševné poruchy. Ide o vážne ochorenie s vysokým rizikom ohrozenia života kvôli možným samovražedným pokusom. Ak si myslíte, že depresiou trpíte alebo možno váš blízky, knihy nižšie vám pomôžu depresiu identifikovať a ponúkajú rady, ako ju zvládnuť.

martinus.sk

Pomóc! Trpím depresí! (Miroslav Skačáni)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: čeština

Takmer didaktickým spôsobom autor na príbehu mladej ženy vysvetľuje, akou nebezpečnou môže duševná choroba akou je depresia byť. Upozorňuje na skutočnosť, že „ako u väčšiny fyzických chorôb niekedy je jej priebeh ľahký a nevýrazný, inokedy dosahuje značné hĺbky a občas vyústi až v pokus o samovraždu.“ Časť tejto prózy sa zmieňuje aj o metódach, ktorými možno túto poruchu liečiť. Predovšetkým zdôrazňuje, že takto postihnuté osoby, ktoré „sú smutné a nevedia prečo“, musíme predovšetkým presvedčiť, že sa musí liečiť, lebo inak sa ich stav bude neustále zhoršovať.

Strata spojenia (Johann Hari)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina, čeština, angličtina

Depresie a úzkosti sú v celom západnom svete prudko na vzostupe a trápia stále väčšie percento populácie. Tradičná psychiatria ich príčiny obyčajne pripisuje chemickej nerovnováhe v mozgu a ponúka jediné riešenie: psychofarmaká. Lenže každý, kto už tieto stavy zažil, veľmi dobre vie, že samotné lieky síce môžu priniesť chvíľkovú úľavu, ale nič nevyriešia, a tú hlbokú vnútornú bolesť i tak neodstránia.

martinus.sk

Cítit se dobře (David D. Burns)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: čeština

Medzinárodne uznávaná profesionálna príručka na liečbu depresie a podobných problémov (negatívne stavy, zlá nálada, slabá motivácia…). Jej mimoriadnosť spočíva v tom, že sa ňou každý môže riadiť svojpomocne. Vynikajúci terapeut v nej predkladá množstvo ukážkových dialógov, príkladov, rozborov prípadov, podrobných návodov a dôležitých vysvetlení (vrátane pojednania o pozitívach a negatívach užívania antidepresív či iných liekov).

Deprese a jak ji zvládat (Ján Praško, Hana Prašková, Jana Prašková)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: čeština 

Depresívna porucha je ochorením celého organizmu, ktoré postihuje telo, náladu, myslenie a správanie. Bez liečby môžu neliečené depresie trvať mesiace či roky a chorým spôsobujú  veľké utrpenia alebo dokonca ich vedú k samovražde. Dobrá liečba môže pomôcť viac ako osemdesiatim percentám ľudí, ktorí trpia  depresiou. Autori uvádzajú základné informácie o depresiách a príbuzných poruchách, ich príčine a prejavoch. Predstavujú rôzne typy liečby. Dôraz je kladený nato, ako môže pacient prekonať depresie sám a ako mu môže pomáhať jeho rodina.

Úžasný svet depresie (John Moe)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina, slovenčina e-kniha

Depresia je stále tabu – mnohí ju nevedia ani len identifikovať, málokto sa prizná, že ňou trpí a len malé percento ľudí navštívi odborníka. Je ťažké sa o nej baviť s nadhľadom a nepatrí sa o nej vtipkovať. V tejto citlivej a zároveň zábavnej knihe ponúka autor nový a nevšedný pohľad na depresiu, poskytuje nádej a hovorí, že je v poriadku, ak nie ste v poriadku. A je v poriadku, ak sa na tom smejete.

Na ceste z depresie (Sue Atkinsonová)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina, čeština

Depresia človeka často zanechá paralyzovaného. Vyšplhať sa z priepasti temnoty a nečinnosti sa zdá takmer nemožné. Potrebujete pomoc a táto kniha ju ponúka – praktickú, ľudskú aj duchovnú.Fakt, že autorka sama trpela mnoho rokov depresiou, vtláča knihe osobitú pečať. Nepíše ju ako odborník ani ako poradca, ale ako človek s vlastnou skúsenosťou. Vďaka tomu v knihe nájdete množstvo rád, citácií a obrázkov, a nielen kvantum súvislého textu. Je studnicou, z ktorej môžete čerpať s ohľadom na svoju náladu a momentálne potreby, čo ju robí spoľahlivým sprievodcom pri výstupe nahor.

Depresia (Martin Hautzinger)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina

Ako sa prejavuje depresia, ako ju diagnostikujeme, aké sú terapeutické možnosti? Ťažisko je na popise kognitívne-behaviorálneho spôsobu psychoterapeutickej liečby. 

Jak vyléčit depresi (Stephen S. IIardi)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: čeština, angličtina 

Prehľadná a zrozumiteľná kniha amerického klinického psychológa a univerzitného profesora doktora Stephena S. Ilardiho predstavuje klinicky overený program liečby depresie založený na zmene životného štýlu a nie na užívanie antidepresív. Publikácia pomáha pochopiť, aká  zákerná choroba depresia je a dáva nádej, že ju možno liečiť a vyliečiť. Kniha môže pomôcť, ako tým ktorí trpia depresiou, tak ich blízkej – rodine a priateľom a v neposlednom rade všetkým, ktorí sa chcú depresii vo svojom živote vyhnúť, chcú sa starať o svoje duševné i telesné zdravie a myšlienka zdravého životného štýlu im nie je cudzia.

Predchádzanie depresiám (Christine Kuhner)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina

Tento manuál opisuje postup pri psychoedukačne zameranej kognitívne-behaviorálnej skupinovej intervencii. Je založený na osvedčených štandardných moduloch liečby depresií, pričom tu je ťažisko na preventívnych stratégiách. Program a opiera a americký manuál, vypracovaný a overovaný R.F.Munozom: Depression Prevention Course. V 8 štrukturovaných tréningových blokoch sa preberajú podstatné obsahy úspešnej profylaxie a liečby depresií: sociálne učenie a stratégie sebakontroly, kognitívne techniky pri zaobchádzaní depresogénnymi myšlienkami, plánovanie a rozvíjanie príjemných aktivít, podpora a stabilizovanie sociálnej siete a sociálna kompetencia, ako aj plánovanie budúcnosti a zaobchádzanie s očakávanými životnými udalosťami.

Depresie (Hanne Hirsch, Hermann Scharnagl)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina

Depresie predstavujú v našej spoločnosti často ešte nedocenenú chorobu. Na celom svete nimi trpí čoraz viac ľudí – ženy častejšie ako muži. Na rozdiel od obyčajnej krátkodobej rozladenosti je depresia ťažká duševná porucha. V minulosti sa depresia považovala za ťažkú ranu osudu, voči ktorej bol človek bezmocný a vydaný napospas. To sa zásadne zmenilo. Preto je dosť dôležité poznanie, že depresie možno liečiť a trvalo prekonať: za pomoci psychoterapie, úprav a pomoci v sociálnom prostredí, telesnej aktivity a v spojení s liekmi. Depresie majú mnohé tváre. Preto na začiatku záleží na správnej diagnóze, aby sa dala choroba účinne liečiť a nemusí to byť iba liekmi. 

www.martinus.sk

Jak zvládat depresi (Jaro Křivohlavý)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch:  čeština, čeština e-kniha

Príručka renomovaného psychológa svedčí o naliehavosti problematiky depresie. Snaží sa poskytnúť odborné rady ako ľuďom, ktorí sami trpia depresiou, tak tým, ktorí stoja blízko niekoho, kto sa do depresie prepadá. Dôraz je pritom kladený na metódy „svojpomocné“, vychádzajúce z odborných kognitívno orientovaných štúdií.

Život bez depresie (Neil Nedley)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina, čeština

Kniha ponúka spôsob, ako predchádzať depresii a liečiť ju aj bez liekov. Autor, lekár, zhromaždil najnovšie poznatky o tomto ochorení a výsledky výskumov v oblasti mozgovej činnosti. Zameriava sa na liečbu jej skutočných príčin, nielen symptómov. Prináša dôkazy o tom, že komplexným prístupom k pacientovi a zdravým spôsobom života možno liečiť aj také závažné ochorenie, akým je depresia.

Jak porazit depresi (Richard Rybolt)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: čeština 

Vráťte sa k životu bez strachu, úzkosti a pocitov viny. 75 rozumných, ľahko použiteľných užitočných rád z tejto knihy dáva tisíc ľudí po celom svete novú nádej. Prečo je to kniha tak čtivá a presvedčivá? Asi, preto, že jej autor sám vybojoval úspešný boj s depresiou. Predslov k české vydanie napísal Jeroným Klimeš.

martinus.sk

Related Posts