Knižné Zoznamy

Knihy na mieru od roku 2018

15 kníh na tému feminizmu

Viete, čo je feminizmus? Je to pre vás možno už len otravné slovo? Vedeli ste, že doteraz prebehli štyri vlny feminizmu, z ktorých každá má svoj obsah a reaguje na nerovnosti vlastnej doby, stále však zúfalo chýba povedomie, o tom, čo feminizmus vlastne je. Určite to nie je nadávka, ako sa často použiva. Feminizmus je presvedčenie, že ženy a muži by mali mať rovnaké práva a možnosti. Je to teória politickej, ekonomickej a sociálnej rovnosti pohlaví. Dočítajte sa viac s týmito top knihami na tému feminizmus.

www.martinus.sk

Invisible Women (Caroline Criado Perez)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: angličtina

Predstavte si svet, kde je váš telefón príliš veľký pre vašu ruku, kde vám lekár predpíše liek, ktorý škodí vášmu telu, kde je pri autonehode o 47% vyššia pravdepodobnosť vážneho zranenia, kde každý týždeň za nespočetné množstvo hodín práce nie ste uznaní ani ocenení. Ak niečo z toho znie povedomé, je pravdepodobné, že ste žena. Kniha odhaľuje rozdiel v rodoch – rozdiel v našich vedomostiach, ktorý je koreňom trvalej systémovej diskriminácie žien a ktorý vytvoril všadeprítomnú, ale neviditeľnú zaujatosť, ktorá má výrazný vplyv na život žien.

Ženy, ktoré behali s vlkmi (Clarissa Pinkola Estés)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina, čeština, angličtina

V každej žene žije mocná sila naplnená zdravými inštinktmi, vášnivou tvorivosťou a nadčasovým poznaním. Túto inštinktívnu podstatu žien zosobňuje Divoká žena. Dnes je ohrozeným druhom, pretože aj keď nám dary nespútanosti prirodzene od narodenia patria, úsilie spoločnosti civilizovať nás do predpísanej role, potláča to skutočné v našej duši. V knihe Ženy, ktoré behali s vlkmi, doktorka Estés odkrýva obohacujúce mýty, rozprávky a príbehy, mnohé z nich pochádzajú z jej vlastnej rodiny, a pomáha tak ženám znovu nadviazať spojenie s divokými, zdravými a vizionárskymi vlastnosťami ich vlastnej inštinktívnej podstaty.

Muži mi to vysvetlia (Rebecca Solnit)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina, slovenčina e-kniha

Vo svojej komickej, ostrej eseji s názvom Muži mi to vysvetlia pomenúva Rebecca Solnit častý problém rozhovorov medzi mužmi a ženami. Píše o mužoch, ktorí mylne predpokladajú, že niečo vedia a mylne predpokladajú, že ženy to nevedia; píše o tom, kde táto domnienka pramení a ako funguje v praxi. V knihe je okrem tejto, dnes už známej eseje, šesť ďalších vrátane zamyslenia nad spôsobom, akým spisovateľka Virginia Woolfová prijala tajomstvo, nevedomosť, pochybnosť a dvojznačnosť; originálne skúmanie rovnosti v manželstve a desivé zhrnutie rozsahu násilia páchaného na ženách. Rebecca Solnit svojím čitateľsky prístupným štýlom dokazuje, že je jednou z najvplyvnejších mysliteliek feministického hnutia. „Muži mi to stále vysvetľujú. A žiaden z nich sa mi nikdy neospravedlnil za to, že mi nesprávne vysvetľoval niečo, čo poznám, a on nie.“

Všetci by sme mali byť feminist(k)ami (Chimamanda Ngozi Adichie)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina, slovenčina e-kniha, angličtina

Nigérijská spisovateľka Chimamanda Ngozi Adichie nám vo svojej osobnej a dobre vyargumentovanej knižnej eseji – rovnomennej adaptácii úspešného TEDx prejavu – ponúka jedinečnú definíciu feminizmu pre 21. storočie. Autorka vychádza predovšetkým zo svojich vlastných skúseností a hlbokého poznania rodovej problematiky. Vie, že rodová politika býva často takmer neviditeľná. Chimamanda Ngozi Adichie prichádza s neobyčajným pohľadom na to, čo dnes znamená byť ženou, a zároveň nás v príhodný čas povzbudzuje k tomu, aby sme sa nebáli byť feminst(k)ami. 

Drahá Ijeawele (Chimamanda Ngozi Adichie)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina, slovenčina e-kniha, čeština, čeština e-kniha, angličtina

Táto kniha je určená matkám ako aj otcom. Je kritickým pohľadom na nespravodlivosť vo svete, ale aj návodom na to, ako sa pokúsiť o zmenu. V neposlednom rade je to však krásna úvaha o rodičovstve. Chimamanda Ngozi Adichie trvá na svojom – musíme si byť rovní –, bez ohľadu na farbu pokožky, pohlavie, či vierovyznanie. Hovorí nám to vo svojich skvelých románoch a rovnako aj v silných populárnych esejach.Chimamanda Ngozi Adichie nám ukazuje, aké obrovské a fatálne chyby robíme už pri výchove svojich detí. Od samého začiatku vštepujeme malým chlapcom, že sú dôležitejší ako malé dievčatká, a naopak. No bez toho, aby sme sa tento stav pokúsili zmeniť, nikdy nevytvoríme spravodlivý a rovný svet.

Prečo nie som feministka (Jessa Crispin)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina, slovenčina e-kniha

Ste feministka? Veríte, že ženy sú ľudské bytosti a zaslúžia si rovnaké práva ako muži? Ak áno, potom ste feministka… Naozaj? Naozaj je to také jednoduché? Kritička Jessa Crispin vo svojej knihe tvrdí, že hnutie za ženské práva a oslobodenie obetovalo význam a túžiac po všeobecnom prijatí sa zmenilo na banálnu, zdvorilú, disneyovsky neškodnú pózu, ktorá si nedovolí spochybniť status quo. Vo svojom odvážnom manifeste žiada viac: úplnú deštrukciu systému utláčania a toho, o čom dnes ľudia hovoria ako o „feminizme“.

www.martinus.sk

Feminismus je pro každého (Chimamanda Ngozi Adichie)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: čeština, čeština e-kniha

So slovom feministka sa väčšina ľudí prvýkrát stretne ako s urážkou. Nemajú rady mužov, pália podprsenky, bažia po moci, chcú rozvrátiť „tradičnú“ rodinu. Aspoň takú skúsenosť má úspešná nigérijská spisovateľka Chimamanda Ngozi Adichieová. Feminizmus pre ňu nie je bojom za ženské práva, ale snahou o lepší svet pre všetkých. Feminizmus je pre Adichieovou spôsob, ako búrať dusivé bariéry medzi ľuďmi.

Feminizmus do vrecka (Bell Hooks)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina, slovenčina e-kniha

Kniha v preklade Jany Juráňovej ponúka „iný pohľad“ na feminizmus, než je bežné. Je kritikou spoločnosti, ako aj kritikou namierenou dovnútra feministického hnutia. Pýta sa, prečo feminizmus nezaujal široké vrstvy obyvateľstva a čo dnes môžeme urobiť, aby sa to zmenilo. Autorka ponúka neobvyklý podhľad na témy ako spiritualita, partnerstvo a manželstvo, láska, reprodukčné práva žien, práca či násilie, teda témy, ktoré sú častým predmetom rozhovorov v súkromí i vo verejnom priestore.

Ženy a moc (Mary Beard)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina, slovenčina e-kniha, čeština, čeština e-knihaangličtina

Najznámejšia odborníčka na históriu antického Grécka a Ríma Mary Beard je aj feministka. So suchým humorom sa vracia k rodovým problémom a ukazuje, ako sa história zachovala k mocným ženám. Ako príklady používa postavy z antiky až po súčasnosť, píše o ženách od Medúzy a Atény po Theresu Mayovú a Hilary Clintonovú, skúma kultúrne korene mizogýnie, hlas žien vo verejnom priestore, kultúrne predsudky týkajúce sa ženského vzťahu k moci a spôsob, akým mocné ženy vzdorujú obmedzeniam mužských vzorcov.

Trampoty s rodom (Judith Butler)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina

Judith Butler je profesorkou na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Teoreticky sa venuje problematike moci, rodu, sexuality, jazyka a identity. Kniha Trampoty s rodom významným spôsobom ovplyvnila myslenie nielen v akademických kruhoch, ale aj v iných štruktúrach spoločnosti. Svedčí to o troch veciach: Po prvé, že problematika rodu sa stala predmetom záujmu v mnohých nových prostrediach, nepatriacich do tradičných vládnucich centier produkcie poznania, a to tak z disciplinárneho,ako aj geografického hľadiska. Po druhé, že myslenie autorky sa sústreďuje na otázky ľudskej existencie v širokom význame, no najmä vo chvíľach, keď ľudským bytostiam hrozí neexistencia. Po tretie, že sa Butler usiluje o také sprostredkovanie svojich postojov a argumentov, ktoré je zrozumiteľné v rôznych kontextoch.“

Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre (Jana Cviková)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina, slovenčina e-kniha

Monografia Jany Cvikovej vydaná v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV načrtáva v širšom kontexte feministických teórií a hnutí rôzne hľadiská využívania analytickej kategórie rodu v literárnej vede. Kriticky približuje rozmanité podoby feministickej literárnej vedy ako radikálneho obratu vo výskume literatúry, pričom sa dotýka aj situácie na Slovensku a v Českej republike po roku 1989. Možnosti interdisciplinárneho uplatnenia kategórie rodu v literárnej historiografii sonduje prostredníctvom konkrétnych analýz.

Women Don’t Owe You Pretty (Florence Given)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: angličtina

Kniha je skok do feminizmu pre ľudí vo všetkých fázach ich cesty, ktorí sa snažia pretvárať a transformovať svoj pohľad na seba. Povie vám, aby ste milovali sex, nenávideli sexizmus, chránili svoju energiu. Ženy nie sú mužom nič dlžné.

Príbehy na dobrú noc pre rebelky (Elena Favilli, Francesca Cavallo)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina, slovenčina e-kniha, čeština, angličtina, angličtina audio-kniha

Príbehy na dobrú noc pre rebelky sú novodobé rozprávky, ktoré nehovoria o princeznách, ale o ženách, ktoré zmenili svet. Inšpirujú dievčatá stovkou hrdinských príbehov žien od kráľovnej Alžbety až po Serenu Williamsovú. Ilustrácie zhotovilo 60 umelkýň z každého kúta našej planéty, je to jedna z najoriginálnejších kníh v histórii kolektívneho financovania.

Ak sa vám príbehy zapáčili tak je tu aj skvelý druhý diel – Príbehy na dobrú noc pre rebelky 2.

Feministky nenosí růžovou a jiné lži (Scarlett Curtis)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: čeština, čeština e-kniha, angličtina

Feminizmus. Dnes veľmi diskutovaná téma. Čo presne ale znamená? Známe ženy ukazujú svoju vlastnú cestu k osobnému chápaniu feminizmu. Úvahy, životné príbehy, básne, zážitky a názory spojené s ženským hnutím aj s každodenným životom. 

Why They Marched (Susan Ware)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: angličtina

Uznávaný historik, ktorý sa pozerá za hranice národného vedenia hnutia za volebné právo, dáva hlas tisíckam žien z rôznych prostredí, rás a náboženstiev, ktorých miestne vášne a protesty ozývali celú krajinu. Príliš dlho sa história o tom, ako americké ženy získali volebné právo, rozprávala ako príbeh niekoľkých ikonických vodcov, všetkých bielych a urodzených. Susan Ware však odhalila oveľa širší a rozmanitejší príbeh, ktorý čaká na vyrozprávanie. 

martinus.sk

Related Posts