Knižné Zoznamy

Knihy na mieru od roku 2018

8 kníh o legendárnom Jánošíkovi

Kto bol v skutočnosti Juraj Jánošík? Pašerák koní? Slovenskí Robin Hood? Vďaka romantickej a hlavne štúrovskej tvorbe toho vieme o živote muža menom Juraj Jánošík veľmi veľa a mýty okolo jeho mena fascinujú celé generácie. Práve, preto máme na trhu kopec publikácií, ktoré sa venujú slovenskému hrdinovi a my vám ponúkame tie najlepšie knihy (ale aj komiksy) ak sa chcete o tomto hrdinovi dozvedieť viac. 

www.martinus.sk

Jánošík, Jánošík… – Povesti o najslávnejšom zbojníkovi (Anton Marec)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch:  slovenčina

Prečo vznikali povesti? Aby uchovávali spomienku na udalosti či na ľudí, ktorí prebúdzali v spoločenstve nádej. Takými ostávajú aj povesti o Jánošíkovi, a to napriek občasným diskusiám, či bol Juro chlap ako hora alebo celkom obyčajného vzrastu, či bol mocný alebo len prefíkaný a či bohatým bral naozaj len preto, aby dával chudobným. Meno Jánošík rezonuje na Slovensku, ale i za hranicami – na Morave, v Poľsku i na Zakarpatskej Ukrajine. Všade ľudia spriadali o svojom hrdinovi príbehy a počas večerov, keď ich počúvali, radi na chvíľu uverili, že sa môžu opäť udiať. Lebo každý, či už dospelý alebo dieťa, potrebuje nielen poznať, ale aj snívať…

Jánošík: Zrodenie legendy (Radko Hromátka)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch:  slovenčina

Príbeh, ktorý vám chcem vyrozprávať, nie je rozprávka. Nečakajte múdreho a láskavého kráľa, draky či šťastný koniec. Je to príbeh obyčajného človeka. Človeka, ktorý sa nevzdal svojej hrdosti, statočne sa postavil bezpráviu a zaplatil za to tú najvyššiu cenu. Áno, je to jednoduchý príbeh, avšak bohatý na odvahu, vieru a lásku. No nepredbiehajme. Tento príbeh sa nezačína poslednou bitkou. Tento príbeh sa písal celý život. Keď sa každý deň mení v boj o prežitie, v kraji, kde vládne strach a poníženie. Vtedy sa ľudia modlia a prosia boha, aby im poslal nejakého hrdinu, ktorý ich zachráni, a im sa bude aspoň o trochu ľahšie žiť. Tým hrdinom sa stal Juraj Jánošík.

Jánošík: Pravdivá história karpatského zbojníka (Stanisław Andrzej Sroka)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch:  slovenčina

Kniha, prináša zaujímavý pohľad spoza poľskej hranice na jednu z veľkých postáv slovenskej histórie – zbojníka Juraja Jánošíka. Kým mnohí Poliaci ho dodnes vnímajú predovšetkým ako legendárnu postavu, v slovenskom prostredí sa vníma ako symbol boja proti sociálnemu, a v istých obdobiach aj národnostnému útlaku. Sme presvedčení, že konfrontácia slovenských a poľských názorov bude nielen zaujímavá, ale aj podnetná. Autor sa snaží obom stranám ponúknuť svoju vlastnú intepretáciu: „Jánošík skutočne existoval, zbojníčil a bol obesený za ľavé rebro tak, ako to bolo zvykom pri potrestaní zbojníckeho kapitána.“ Alebo: „Niekedy sa zdržiaval aj v rodnej Terchovej, kde okrem iného obdarúval miestne devy predmetmi, ktoré nadobudol pri lúpežných prepadnutiach. Možno práve tieto darčeky spolu s pekným vzhľadom Jánošíka prispeli k tomu, že sa po smrti stal slávnym, na rozdiel od iných zbojníkov, ktorých mená sa zachovali iba v zaprášených súdnych spisoch.

Jánošík! Pravdivý príbeh legendárneho zbojníka a jeho družiny (Dušan Taragel, Jozef Gertli)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch:  slovenčina

Spoznajte Jánošíka takého, akého ste ho ešte nepoznali! Komiks, pod ktorý sa podpísali prozaik Dušan Taragel a ilustrátor a výtvarník Jozef Gertli známy pod pseudonymom Danglár. Deväť kreslených príbehov zo života legendárneho Jánošíka a jeho družiny. Je to zároveň prvé kompletné vydanie komiksu, ktorý vychádzal na pokračovanie v denníku Pravda v lete 2006.

Jánošík: Legenda o zbojnickém hrdinovi (Arnošt Caha)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch:  čeština

Juraj Jánošík, slávny slovenský zbojník, bol skutočnou postavou, avšak jeho život i smrť sú opradené množstvom legiend. Juraj vyrástol v rodine bohatého sedliaka, v pätnástich rokoch bol odvedený k ľudovým vzbúrencom, roku 1706 vstúpil do armády a strávil tam niekoľko rokov. Zoznámil sa s lupičom Tomášom Uhorčíkom, s ktorého družinou pašoval kone z Poľska a čoskoro sa stal vodcom bandy.

Juraj Jánošík: Veľká kniha o zbojníckom kapitánovi

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch:  slovenčina

Juraj z terchovskej osady U Jánošov skončil svoju pozemskú púť v zime 1713 Liptovskom Mikuláši. I keď bol zbojníkom iba veľmi krátko, stal sa nepochybne najväčšou zbojníckou legendou strednej Európy. Ľud si v ňom našiel to, čo mu chýbalo a čo potreboval, jánošíkovská tradícia vstúpila do viacerých oblastí nášho duchovného dedičstva. A hoci sa o ňom napísalo už veľa, táto kniha vás presvedčí, že stále je čo objavovať. Kolektívna monografia pätnástich autorov a viacerých inštitúcií spracúva jánošíkovskú tematiku doteraz najucelenejším spôsobom. Na základe najaktuálnejších vedeckých poznatkov, avšak štýlom, ktorý je zrozumiteľný a príťažlivý pre široký okruh čitateľov, podáva historickú rekonštrukciu Jánošíkovho života a pôsobenia a mapuje jednotlivé aspekty jánošíkovského archetypu, jeho prejavy v ľudovej tradícii, i v literatúre a umení. Text dopĺňa množstvo unikátnych ilustrácií.

Jánošík (Mariana Čengel Solčanská)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch:  slovenčina, slovenčina e-kniha

Šokujúco brutálny príbeh zločinca Juraja Jánošíka odohrávajúci sa v posledných desaťročiach stavovských povstaní na území Uhorska je úplne zbavený romantizujúceho pátosu a ukazuje jeho osobnú tragédiu na pozadí krvavých udalostí konca 17. a začiatku 18. storočia. Jánošík, Rákócziho pešiak, súčasť jeho divokej soldatesky zloženej zo sedliakov a čvargy bez domova, naučený zabíjať, znásilňovať a mučiť, sa po rozpade povstaleckej armády mení na lesného tvora živiaceho sa zločinom. Jeho zatvrdnuté srdce trápené dávnym tajomstvom sa začne premieňať až v okamihu, keď sa neodvratne priblíži koniec. Až Jadviga, krčmárova dcéra, vyplní Jurišovu pálčivú prázdnotu a dá jeho zbytočnej existencii zmysel.

Juraj Jánošík: Rozprávanie o zbojníckom kapitánovi (Zuzana Križková, Margaréta Horváthová)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina

Zuzana Križková v spolupráci s historičkou Margarétou Horváthovou spracovali Jánošíkov nevšedný osud formou viac-menej fiktívneho príbehu, ktorý sa odohráva na pozadí protihabsburských povstaní na prelome 17. a 18. storočia. Čitateľ sa tak príťažlivým spôsobom dozvedá o dobových reáliách, o príčinách povstaní a ich priebehu, o spôsobe boja a jeho dopade na život prostého ľudu, no aj o historickom fakte, že Jánošík – pôvodne účastník povstania Františka II. Rákociho – po potlačení povstania naďalej podporoval známeho odporcu Habsburgovcov a očakával od neho to, čo ľud neskôr v početných legendách pripisoval jemu.

www.martinus.sk

Related Posts