Knižné Zoznamy

Knihy na mieru od roku 2018

8 kníh plných staroslovanských legiend a mýtov

Mnohí z nás poznajú severské legendy o Thórovi či starých gréckych bohov, ale vedeli ste, že aj my máme spústu legiend spojených s bohmi ako Svarog, či Perún. Starí Slovania mali taktiež mnoho bohov a rituálov. Ak túto časť našej histórie ešte nepoznáte alebo chcete spoznať viac, prinášame zoznam kníh, ktoré staroslovanských bohov a legendy priblížia.

martinus.sk

Bohovia starých Slovanov (Peter Weleslaw Kuzmiší)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina

Prvá kniha, ktorá predstavuje naše staré božstvá a príbehy s nimi spojené. Svarog, Perún, Veles – kto by nepoznal tieto staré slovanské božstvá? To som si myslel pôvodne i ja predtým, než som začal pracovať na tejto knihe. Poznáme rôzne staroveké mýty: grécke, rímske… poznáme množstvo božstiev indických či tibetských, ba aj o Ódinovi alebo Thórovi toho vieme viac, ako o našich pôvodných slovanských božstvách. Dozviete sa, ako asi naši predkovia svojich bohov vzývali, ako sa k nim modlili aj čo im obetovali.

Báje a mýty starých Slovanov (Ivan Hudec)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina

Akí boli starí Slovania? Odkiaľ prišli? Ako žili? Čím prispeli do vienka európskej kultúry? Z dávnych čias sa vynára veľa otázok. Autor sa pri hľadaní odpovedí inšpiroval historickými prameňmi, čerpal z dobových zápisov i z doteraz nezverejnených písomných zdrojov o náboženstve starých Slovanov a výsledkom jeho putovania minulosťou je literárna fikcia, pokus o dobovú rekonštrukciu, vzrušujúce rozprávanie o dávnej minulosti Slovanov, ktoré zaujme čitateľov od deväť do deväťdesiat rokov.

Mýty naše slovenské (Eduard Krekovič, Elena Mannová, Eva Krekovičová)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina

Úspešná kniha, ktorá vychádza v druhom vydaní, rozoberá základné kamene slovenskej mytológie od Veľkej Moravy, cez Matúša Čáka, Jánošíka, Štúra, Štefánika, Hlinku, Tisa až po Husáka a mýty obdobia komunizmu. Autori (archeológovia, jazykovedci, etnológovia, historici, publicisti) upozorňujú, v čom sa obsahy mýtov rozchádzajú s výsledkami výskumov. Jednotlivé kapitoly poukazujú na obsahovú a funkčnú podobnosť mýtov. Všímajú si mýtizáciu literárnej, cirkevnej či ľudovej tradície najmä v 19. storočí a jej politické využívanie, ktoré trvá dodnes.

Veľká kniha slovenských povestí – 1.diel (Zuzana Kuglerová) 

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina

Autorka v prvom zväzku diela nazvaného Veľká kniha slovenských povestí prináša príbehy z čias, keď na území dnešného Slovenska žili Kelti, prechádza do obdobia Rimanov, ktorí sa dostali až za Dunaj, a dostáva sa k Slovanom. Tí sa v našich krajoch usídlili. Dlho ich však ohrozovali Avari, Tatári či Turci. Každá povesť sa začína miestopisnou poznámkou, okolo ktorej sa rozvíja príslušný dej. 

Veľká kniha slovenských povestí – 2.diel (Zuzana Kuglerová) 

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina

Zuzana Kuglerová sa už 20 rokov venuje zbieraniu povestí. V jej najnovšej knihe nájdete príbehy z viacerých regiónov Slovenska. Kým v prvom diele spájala jednotlivé povesti časová línia, v druhom diele je to línia „miesta“, resp. regiónu. Autorka vás prevedie Budatínskym, ale aj Budmerickým zámkom, spolu s ňou navštívite mocných zemepánov aj chudobné siroty. Dozviete sa tajomstvá, čo mali navždy zostať skryté za múrmi hradov.

Mýty a báje starých Slovanů (Irena Šindlářová, Josef Růžička)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch:  čeština

Kniha o staroslovanskej mytológii sa v prvej časti zaoberá bohmi a božstvami a v druhej časti slovanskými sviatkami, slávnosťami a obyčajmi.

Čerti, bosorky a iné strašidlá (Katarína Nádaská, Ján Michálek)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina

Chcete sa dozvedieť, čo v mysliach ľudí na konci devätnásteho storočia spájalo hada s lasicou, kde na Slovensku mali svoj domov šarkany, obri a lesné žienky, čo znamenala ohnivá reťaz nad komínom domu, kto boli revenanti a prečo sa ich ľudia báli? Spoznajte úžasné, fantastické a strašidelné postavy, ktoré mátali v mysliach Slovákov a ktoré buď vyhľadávali, alebo sa im oblúkom vyhýbali. Zoznámte sa s kúskom tradičnej ľudovej kultúry a rozprávaním dávnych čias. Ľudové príbehy z celého Slovenska obohatené krásnymi ilustráciami. 

Slovenské strašidlá od „A“ po „Ž“ (Ivan Szabó, Milan Stano)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch:  slovenčina

Chcete sa trocha báť, dobre pobaviť a poučiť? Otvorte si túto knihu, začítajte sa do abecedného zoznamu našich miest, mestečiek a dedín. Dozviete sa, kde žili víly, schádzali sa bosorky, zjavovali sa biele a čierne panie, vodníci topili nepozorných a čerti sa čertili.

www.martinus.sk

Related Posts