Knižné Zoznamy

Knihy na mieru od roku 2018

13 kníh o našej planéte a, ako ju zachrániť

S rastúcou popularitou rôznych svetových dní, ako Deň Zeme alebo Hodina Zeme, kde sa všetka pozornosť zameriava na našu planétu je dôležité aby sme sa aj niečo o tom, ako to reálne s našou planétou je, prečítali a naučili sa. Viete ako je na tom naša klíma? Stojíme pred emviromentálnou katastrofou? Môžeme veci ešte napraviť? To a mnohé ďalšie vám prináša zoznam kníh nižšie. 

martinus.sk

Život na našej planéte (David Attenborough)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina, čeština, alngličtina

Kniha je jedinečným svedectvom známeho bojovníka za zelenú planétu a moderátora, 94-ročného Davida Attenborougha. Autor ako tvorca prírodopisných dokumentov precestoval svet a celý svoj život si uvedomoval ako človek ukrajuje z jedinečnej a nedotknutej prírody. David opisuje túto tragédiu dnešných dní a ponúka víziu pre budúcnosť, avšak s jednou podmienkou – ľudstvo musí začať konať ešte dnes. Musíme svetu navrátiť divokú prírodu. Podľa knihy vznikol aj úspešný dokument s rovnakým názvom, ktorý na jeseň uviedol Netflix. 

Núdzový stav globálnej klímy (Graeme Maxton, Maren Urnerová, Felix Austen)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina

„Na prvý pohľad hlavný problém zmeny klímy predstavujú skleníkové plyny. Sú však len symptómom. V jadre klimatickej krízy je sociálny problém… Klimatická zmena sa dá korigovať iba ak zmeníme naše správanie.“ Z tejto pozície analyzuje autor Graeme Maxton, ešte nedávno generálny tajomník Rímskeho klubu, systémové príčiny krízy našej civilizácie, aby sa tak dostal k systémovým riešeniam. Ide teda o viac ako len redukciu uhlíka v atmosfére. Za ničením planetárneho ekosystému musíme vidieť dominantný systém kultúry, ktorý podporuje a priam núti ľudí do organizovaného drancovania prírody.

Šesť stupňov: Posledné varovanie (Mark Lynas)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina, slovenčina e-kniha, angličtina

Keď pred trinástimi rokmi Mark Lynas napísal prvú knihu na tému, čo nás čaká pri globálnom oteplení od jedného po šesť stupňov, netušil, že mnohé predpovede, ktoré sa mali odohrať do polovice nášho storočia, sa naplnia v priebehu dekády. Aj preto namiesto aktualizovanej verzie napísal úplne novú knihu, ktorá dokazuje, že pri súčasnom stave klímy je poctivým postojom byť alarmistom. Mark Lynas precízne zaznamenáva najnovšie klimatologické poznatky a skúma, aké smerovanie sme určili našej planéte. Stupeň za stupňom mapuje potenciálne následky globálneho otepľovania a následnej klimatickej katastrofy.

Neobývateľná Zem: Život po oteplení (David Wallace-Wells)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina, slovenčina e-kniha, čeština, angličtina 

Je to horšie, oveľa horšie, ako si myslíte. Pomalosť zmeny klímy je rozprávka, zrejme rovnako zhubná ako tá, podľa ktorej sa klíma vôbec nemení. Ak vaša úzkosť pramení len zo strachu z narastajúcej hladiny morí, je to sotva vrchol ľadovca hrôz, ktoré už možno počas svojho života zažijú dnešní tínedžeri. Dnešné vlny horúčav a lesné požiare sú len predohrou k zmenám, ktoré nastanú. A prichádzajú rýchlo. Bez revolúcie v spôsobe života miliárd ľudí sa niektoré časti Zeme môžu do konca tohto storočia stať neobývateľnými a iné hrozivo nehostinnými. Na svojej ceste do blízkej budúcnosti David Wallace-Wells predstavuje klimatické pohromy, ktoré nás čakajú a zmenia podobu sveta. Zároveň však otepľovanie planéty zmení aj našu politiku, kultúru, vzťah k technológiám a pohľad na históriu. Zmena klímy zasiahne všetko a pretvorí každý aspekt ľudského života.

Ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe  (Bill Gates)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina, čeština, angličtina

Bill Gates strávil uplynulé desaťročie skúmaním príčin a následkov klimatickej zmeny. S odborníkmi na fyziku, chémiu, biológiu, strojárstvo, politické vedy a financie sa zameral na to, čo treba urobiť, aby sme zvrátili environmentálnu katastrofu, ku ktorej planéta smeruje. V tejto knihe nielenže vysvetľuje, prečo sa musíme usilovať o nulové emisie skleníkových plynov, ale zároveň opisuje, čo treba podniknúť na dosiahnutie tohto dôležitého cieľa. Čerpá zo svojich poznatkov o inováciách aj presadzovaní nových myšlienok na trhu a triezvo opisuje výzvy, ktorým čelíme. Vysvetľuje, v ktorých oblastiach sú už technológie nápomocné, kde ich možno využívať efektívnejšie, kde je nutný technologický prelom a kto na týchto zásadných inováciách pracuje. 

Doba horúca (Thomas Hylland Eriksen)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina

Planéta sa prehrieva a my žijeme v dobe globálnej krízy. Lepšie povedané: kríz, ktoré sa prekrývajú. Eriksen ponúka priekopnícky pohľad na problémy antropocénu, skúma problémy životného prostredia, ekonomiky a identity antropologickou optikou. Na podklade etnografických výskumov interpretuje vzťahy medzi lokálnymi udalosťami a globálnymi procesmi, ktoré neustále vznikajú v dôsledku ľudskej činnosti, a naopak. Dá sa ešte vystúpiť z tohto kolotoča, ak chceme žiť inak?

Klíma: Nový príbeh (Charles Eisenstein)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina

Klimatická zmena a ďalšie globálne výzvy pred nás kladú veľkú úlohu od základov pretvoriť našu civilizáciu a nanovo prerozprávať kultúrny príbeh, ktorý našim životom dáva zmysel a smerovanie. Eisenstein v knihe ukazuje obmedzenosť dominantného prístupu k riešeniu klimatickej krízy, ktorý označuje ako uhlíkový redukcionizmus. Mnoho porúch klimy, ktoré dávame za vinu skleníkovým plynom, má svoje skutočné korene v rozpade ekosystémov a skutočne tvorivá reakcia na zmenu klímy by sa preto mala orientovať v prvom rade na regeneráciu ekosystémov. V čase, keď vstupujeme na cestu k spoločenskej a ekologickej regenerácii, táto kniha prichádza s odvážnym a presvedčivým pohľadom na svet postaveným na integrite a cite pre posvätný rozmer prírody i života.

Volám sa Greta (Valentina Giannella)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina

Čo znamená slovné spojenie zmena klímy? Aké sú a najmä aké budú jej dôsledky? Čo musia urobiť vlády jednotlivých štátov a čo môžeme urobiť my sami, aby sme túto zmenu zastavili? Táto knižka pomôže čitateľovi s pomocou vedy pochopiť, čo sa deje s našou planétou a kto je Greta Thunberg, dievčina, ktorá pritiahla pozornosť takmer dvoch miliónov svojich rovesníkov aj predstaviteľov vlád a stala sa vzorom a inšpiráciou nového celosvetového hnutia detí a mládeže za záchranu budúcnosti našej planéty. Publikácia ponúka v krátkych kapitolách vysvetlenia, vedecky podložené informácie a skvelé ilustrácie určené pre čitateľov od 10 do 100 rokov a je výborným návodom na to, ako by sme sa mali správať k životnému prostrediu.

Zničí nás klima nebo boj s klimatem (Václav Klaus)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: čeština, čeština e-kniha

Autor sa detailne venuje nielen súboji klimatického alarmismu s myšlienkami ľudskej racionality a slobody vo sfére vedy, ekonomiky, politiky i vzdelanie, ale dôsledky tohto súboja posudzuje aj v širších spoločenských súvislostiach. Súčasná debata o globálnom otepľovaní ubrala na svojej intenzite len zdanlivo. Aj, preto je potrebné najnovšiu knihu Václava Klausa považovať za ďalší cenný a inšpirujúci príspevok k obhajobe ľudskej slobody pred zelenou ľavicovou ideológiou.

Zmena alebo kolaps (Graeme Maxton)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina

Čelíme ekologickej kríze a autor chce ľuďom pomôcť pochopiť vážnosť a naliehavosť situácie a vysvetliť, čo sa stane, ak sa nič nezmení.  Konzumná civilizácia sa dostala do situácie, keď vzájomná synergia globálnych problémov znemožňuje ďalšie pokračovanie vývoja ľudstva. Ľudí čaká radikálne odlišná budúcnosť, než na akú ich tradične pripravuje rodina, školský systém, médiá a reklama. Kniha ponúka orientáciu v kríze dnešného sveta a naznačuje systémové riešenia.

Zem: 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať (Martin Redfern)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina

Prečo je zemské jadro horúce? A prečo by bez oceánov neexistovali kontinenty? Nad týmito aj ďalšími otázkami týkajúcimi sa modrej planéty sa zamýšľa spisovateľ a vyštudovaný geológ Martin Redfern. Objasňuje, ako Zem vznikla a aký bude jej pravdepodobný osud vzhľadom na aktuálne demografické a ekosystémové trendy. Vysvetľuje základné prírodné procesy, čo sú klimatické pásma, morské a vzdušné prúdy, ako prebieha tektonický pohyb zemských dosiek.

Zelené klamstvo (Kathrin Hartmann)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina, slovenčina e-kniha

Elektromobily šetrné k životnému prostrediu, udržateľné potraviny, oblečenie z recyklovaných plastov vylovených z mora. Hurá! Veľké spoločnosti nás ľahko presvedčia, že svet dokážeme zachrániť kupovaním správnych vecí. To je však rozsiahla a nebezpečná lož. Katharin Hartmannová, odborníčka na „greenwashing“, opisuje zavádzanie zákazníkov a ukazuje, ako sa môžeme proti tejto lži brániť. Čím absurdnejšie zelené klamstvá sú, tým ľahšie im uveríme. Šíria sa už od osemdesiatych rokov a dnes sú populárnejšie ako kedykoľvek predtým. Hartmannová prináša príklady z celého sveta, od veľkej ropnej spoločnosti, ktorá zamietla pod koberec najväčšiu haváriu v histórii, cez ničenie svetových pralesov kvôli sóji, hovädziemu dobytku a palmovému oleju, až po textilný priemysel. Ako ukazuje, greenwashing je nebezpečný tým, že ľudí nevedie k skutočnej zmene, a tým len prehlbuje krízu, v ktorej sme sa ocitli.

Less is More (Jason Hickel)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: angličtina

Prelomový prieskum najlepšieho možného riešenia klimatickej krízy: nový ekonomický model a nový spôsob nazerania na náš vzťah s prírodou. Svet sa konečne prebudil do reality rozpadu klímy a ekologického kolapsu. Teraz musíme čeliť jeho primárnej príčine. Kapitalizmus vyžaduje neustálu expanziu, ktorá ničí živý svet. Existuje iba jedno riešenie, ktoré povedie k zmysluplnej a okamžitej zmene: „degrowth“. Ak chceme mať šancu prežiť musíme obnoviť rovnováhu. 

www.martinus.sk

Related Posts