Knižné Zoznamy

Knihy na mieru od roku 2018

7 kníh, ktoré vysvetľujú čo je fašizmus a ako ho zastaviť 

Termín fašizmus sa v dnešnej dobe najviac spája s nacistami. Ako tvrdí Madeleine Albrigh “fašista „kto tvrdí, že hovorí v mene celého národa alebo skupiny obyvateľov, úplne ho nezaujímajú práva ostatných a je ochotný použiť na dosiahnutie svojich cieľov násilie a všetky ďalšie nevyhnutné prostriedky“. Knihy ponúkajú ako pohľad do minulosti, tak aj do súčasnosti, s podrobnými analýzami, pre lepšie pochopenie ako sa fašizmus rodí, a ako proti nemu bojovať. Pomôžu pochopiť minulosť, ale otvoria aj oči do budúcnosti. 

martinus.sk

Fašizmus (Jakub Drábik)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina, slovenčina e-kniha

Za fašistov už boli označení takmer všetci. Termíny „fašizmus“ a „fašista“ patria k najpoužívanejším termínom druhej polovice 20. storočia a okrem iného v našom slovníku plnia funkciu univerzálnej nadávky. Historik Jakub Drábik vo svojej knihe objasňuje, čo fašizmus v skutočnosti je, ako ho definovať, koho možno za fašistu označiť, ako sa fašizmus navonok prejavuje i čo z toho všetkého vyplýva. Rôzne národné mutácie fašizmu sa objavili v každej európskej krajine, milióny ľudí fašistov volili v slobodných a demokratických voľbách. Mnohým sa zdala fašistická vízia a sľubovaný nový poriadok lákavé. Nedokázali rozkódovať nevyhnutne genocídnu podstatu fašizmu. Prvá veľká kniha svojho druhu v slovenskom jazyku vysvetľuje dôležité pojmy aj konkrétne prejavy fašizmu.  

Fašizmus a komunizmus (Francois Furet, Ernst Nolte)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina

Publikácia je esej združujúca osem listov, ktoré si medzi sebou vymenili Francois Furet a Ernst Nolte. V istom zmysle je predĺžením vrcholného Furetovho diela Minulosť jednej ilúzie. Furet a Nolte vo svojich listoch navzájom konfrontujú svoju interpretáciu komunizmu, fašizmu a nacizmu. Kniha ponúka prenikavý pohľad na 20. storočie z dvoch perspektív. Obaja historici analyzujú vzájomnú prepojenosť komunizmu, fašizmu a nacizmu, ich nepriateľstvo a zároveň príbuzenstvo, ich spoločnú nenávisť k buržoáznemu a liberálnemu svetu, špecifickosť ich zločinov. Kniha kladie mnoho otázok o 20. storočí a svedčí o prenikavej reflexii oboch významných historikov o osudoch európskych demokracií.

Fašismus – Varování (Madeleine Albrigh)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: čeština, čeština e-kniha, čeština audiokniha, angličtina

Fašista je podľa autorky ten, „kto tvrdí, že hovorí v mene celého národa alebo skupiny obyvateľov, úplne ho nezaujímajú práva ostatných a je ochotný použiť na dosiahnutie svojich cieľov násilie a všetky ďalšie nevyhnutné prostriedky“. V takto širokom poňatí potom pod pojem fašizmus autorka zahŕňa aj ďalšie totalitné hnutia a ideológie. Madeleine Albrightová ukazuje ako ľahko sa v dnešnej dobe môžu populisti rôznych odtieňov zneužitím slabín demokracie dostať úplne legálnym spôsobom k moci.

 

Fašizmus náš slovenský (Anton Hruboň a kolektív)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: slovenčina, slovenčina e-kniha 

Na Slovenský štát, ľudácky nacionalizmus, politický katolicizmus a domáce variácie fašizmu sa kniha usiluje pozerať z európskej perspektívy. Jej cieľom je pochopiť, čo vlastne bol slovenský fašizmus (resp. fašizmus na Slovensku), aké mal v medzivojnovom a vojnovom období podoby a kto bol jeho nositeľom. Zaoberá sa otázkami, aké boli jeho kultúrne, spoločensko-politické a sociálne korene, ako sa vyvíjal pod vplyvom domácich a medzinárodných faktorov a aké dôsledky, tiahnuce sa až do našej súčasnosti, jeho pôsobnosť zanechala v slovenskej politickej kultúre a spoločnosti.

Fascism (Paul E. Gottfried)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: angličtina

Čo znamená označiť niekoho za fašistu? Dnes sa to rovná jeho odsúdeniu ako nacistom. Ale ako píše historik Paul E. Gottfried v tejto provokatívnej, no zároveň nestrannej štúdii, význam tohto termínu sa v priebehu rokov vyvíjal. Gottfried skúma sémantické zvraty a zvraty, ktoré tento výraz prežil od 30. rokov 20. storočia, a sleduje polemickú funkciu slova v kontexte súčasných ideologických bojov. Tvrdí, tí, ktorí stoja v ceste spoločenským zmenám, sú odmietnutí ako „fašisti“. Jeho štúdia osloví politológov, intelektuálnych historikov ale aj všeobecných čitateľov zaujímajúcich sa o politiku a históriu. 

Mohlo by vás zaujímať: 9 kníh z dejín druhej svetovej vojny

Anatomie fašismu (Robert O. Paxton)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch: čeština

Text knihy skúma fašizmus nielen ako spôsob myslenia, ale aj ako formu politického správania, ktorú treba podrobne analyzovať ako celok s typickými prejavmi od počiatočného radikálneho stupňa, cez spojenie s konzervatívnymi silami spoločnosti až po konečné štádium extrémnej radikalizácie protagonistov i akcií. Autor sleduje detailne vývoj európskeho fašizmu v období 1919 – 1945, popisuje jeho jednotlivé stránky, aby sa v závere mohol sústrediť na otázku, či sa fašizmus môže objaviť aj mimo Európy a či av akých prejavoch trvá v našom okolí. 

How to Stop Fascism: History, Ideology, Resistance (Paul Mason)

Kúpte teraz, dostupné v jazykoch:  angličtina

Paul Mason ponúka radikálny, nádejný plán na vzdorovanie a porážku novej krajnej pravice. Kniha je mrazivým portrétom súčasného fašizmu a pútavou históriou fašistického fenoménu: jeho psychologickými koreňmi, politickými teóriami a genocídnou logikou. Mason silne tvrdí, že fašizmus je symptómom kapitalistického zlyhania, ktoré nás prenasleduje počas dvadsiateho storočia až do dvadsiateho prvého. 

www.martinus.sk

Related Posts